Door Marije Willems op 5 juni 2016

Lokaal vervoer en meer gebruik van de Hollandsche IJssel

De gemeenteraad heeft het Regionaal verkeer- en vervoerplan (RVVP) besproken. Dat zou een mooi moment zijn geweest om als raad onze opvatting op het verkeer in de regio te geven, zodat de regio dat in de uitwerking van haar werk kon meenemen.

Veel aandacht ging naar het knelpunt van de Algerabrug, de flessenhals aan de westkant van de Krimpenerwaard. Wij wilden toch ook twee andere zaken onder de aandacht brengen: meer vervoer op de Hollandsche IJssel en actief behoud van lokaal vervoer. Helaas kregen we de meerderheid daarin niet mee.

De Algerabrug houdt ons allemaal bezig. Het is een knelpunt, het lijkt een knelpunt te blijven. De lobbyagenda is gericht op 10 jaar. Wat ons betreft mag dat ambitieuzer, vandaar dat we een amendement van die strekking mede ondertekenden. Overigens is de PvdA altijd helder geweest dat de oplossing in de vorm van een tweede oeververbinding niet op ons grondgebied moet komen.

Maar wij wilden vooral aandacht voor behoud van de leefbaarheid en lokale bereikbaarheid. Die staan onder druk en dat is zorgwekkend. Wij hebben een pleidooi gehouden om aan de regio te vragen zich meer sterk te maken voor de lokale vervoersinitiatieven. Het openbaar vervoer wordt steeds efficiënter, met minder haltes. Dus onze landelijke gemeente gaat steeds meer leunen op de lokale vervoersinitiatieven. De regio wil dit knelpunt aanpakken door een onderzoek naar mogelijke combinaties met andere doelgroepen. Maar dat is voor ons onvoldoende. Leefbaarheid in een landelijke kern hangt op lokaal vervoer, en lokaal vervoer leunt op regionale infrastructuur. Dus wij willen de regio vragen een meer actieve rol te pakken.

Daarnaast willen wij, ook vanuit de leefbaarheid, dat er door de regio meer wordt gedacht en gekeken naar de mogelijkheden van het vervoer over de Hollandsche IJssel. De Krimpenerwaard kent meer waterverbindingen dan de Lek. Openbaar vervoer over water, tussen Krimpen en Gouda, met verschillende voorzieningen voor zowel recreatie als voor bijvoorbeeld scholieren. In het noordelijk deel van de gemeente is ook het openbaar vervoer slechter, zo geeft Arriva ook aan. Misschien dat ook vervoer over water dat wat kan verminderen. Wat ons betreft zou dit zeker ook door de regio meer opgepakt kunnen worden. Wij blijven lokaal vervoer en kansen op de Hollandse IJssel in de gaten houden.

Eerder bericht over dit onderwerp:
Kansen van de Hollandsche IJssel moeten optimaal worden benut (29 mei 2016)

containers ijssel

Met de Hollandsche IJssel kan veel méér worden gedaan dan vrachtvervoer.

Marije Willems

Marije Willems

Marije Willems (17 juli 1969) is onze fractievoorzitter. Zij woont in Schoonhoven.

Meer over Marije Willems