Door Redactie op 22 december 2015

Documentaire over de Krimpenerwaard 1e kerstdag op tv

Vrijdag 25 december, eerste kerstdag, zendt TV West de natuurdocumentaire Polder – Overleven in de Krimpenerwaard uit. Een film over de strijd om te overleven in de Krimpenerwaard. Met deze film brengt filmmaker Edwin Haighton uit Krimpen aan den IJssel een uniek stukje Nederland onder de aandacht.

De Krimpenerwaard is het grootste aaneengesloten ‘slagenlandschap’ van Nederland en heeft een unieke historie. Het huisvest een enorme schat aan flora en fauna, is een belangrijk rustgebied voor weidevogels en het is een typisch polderlandschap waar Nederland bekend om staat.

De film volgt de loop van de seizoenen. Hiermee zien we alle karakters uit de film, zoals de buizerd, de haas en de zilverreiger opgroeien. De hele levenscyclus komt aan bod, van het baltsen en paren in de winter en lente, het nestelen en de geboorte in de lente en zomer tot het vertrek van de zomergasten en het overleven van de blijvers in de herfst en winter.

Uitzendtijden
Overleven in de Krimpenerwaard is op vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag , vanaf 13.55 uur te zien op TV West. De film wordt daarna nog enkele malen gedurende de avond herhaald.

(Bron: Omroep West)

Bekijk de trailer:

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie