Door Rob Geleijnse op 28 januari 2015

OZB-verhoging Schoonhoven houdt gemoederen bezig

Dinsdagavond vond er tussen raad en college een technisch overleg plaats over de exorbitante OZB-verhoging van gemiddeld 80 euro per huishouden die de Schoonhovenaren voor hun kiezen krijgen. Uit de presentatie aan de aanwezige raads- en commissieleden bleek dat de speelruimte die het college heeft, uiterst marginaal is.

Het overleg vond plaats op initiatief van de wethouder financiën Ria Broere.

Eerder deze maand diende de PvdA-fractie mede een motie in die er toe moest leiden dat de inwoners van Schoonhoven gecompenseerd zouden worden voor deze verhoging van het OZB-tarief. Per 1 januari zijn alle OZB-tarieven in de voormalige gemeenten gelijkgesteld. Omdat die van Schoonhoven veruit de laagste in de gemeente was, gaan zij relatief gezien veel meer betalen. De totale woonlasten in Schoonhoven zijn echter veruit de hoogste in de hele Krimpenerwaard. Dat is het gevolg van de hoge afvalstoffenheffing, die pas op z’n vroegst volgend jaar wordt geharmoniseerd. De PvdA heeft altijd gepleit voor het sneller gelijktrekken van alle lasten. Daardoor zou de stijging van de OZB in Schoonhoven vrijwel in het geheel worden gecompenseerd. De motie werd niet aangenomen doordat de coalitiepartijen VVD, VGBK, SGP en ChristenUnie tegen stemden.

Wethouder Boere heeft tijdens het overleg met een presentatie de (on)mogelijkheden van alle opties nog eens op tafel gelegd. Door allerlei technische regels is het volgens haar niet mogelijk op korte termijn de overige woonlasten ook voor alle gemeenten gelijk te trekken. Omdat het een technisch overleg betrof, konden de aanwezige fracties alleen vragen stellen aan de wethouder. Een politiek debat is nog niet gevoerd, maar het is de verwachting dat dit de komende raadsvergadering alsnog plaats zal vinden.

De vergadering kreeg een opvallende wending toen de wethouder gevraagd werd of zij de 1500 door inwoners ingevulde petities donderdag in ontvangst zou willen nemen. De wethouder reageerde daar enigszins afhoudend op en daarop gaf burgemeester Tjerk Bruinsma aan dit eerst binnen het college te willen afstemmen. Ook gaf de wethouder aan niet naar Schoonhoven te willen afreizen om de gemaakte keuzes aan de inwoners uit te leggen. Zij legde die verantwoordelijkheid nadrukkelijk neer bij de gemeenteraad.

De PvdA vind de exorbitante verhoging van de OZB voor de inwoners van Schoonhoven nog steeds zeer onwenselijk en zal de komende week bepalen hoe ze die ontevredenheid verder vorm zal geven.

robg125Rob Geleijnse,
fractievoorzitter

Lees ook:
Overhandiging petitie ozb-stijging (Het Kontakt Oost, 3 februari 2015)
Verhoging OZB blijft (AD Gouda, 30 januari 2015)
Boere neemt krabbels toch aan (AD Rotterdam Oost, 29 januari 2015)
Wethouder Ria Boere (VVD) weigert petitie aan te nemen (AD Gouda, 28 januari 2015)

Rob Geleijnse

Rob Geleijnse

Rob Geleijnse (19 februari 1980) woont in Lekkerkerk.

Meer over Rob Geleijnse