Door Redactie op 9 juni 2016

Platanen in centrum Stolwijk blijven staan

Tegen de nadrukkelijke wens van omwonenden en ondernemers in heeft het college van B en W van de gemeente Krimpenerwaard besloten de acht platanen op het Dorpsplein van Stolwijk niet te kappen.

Het college volgt daarmee de aanbevelingen van Copijn Boomspecialisten. Het bedrijf deed uitvoerig onderzoek naar de platanen. Het beeldbepalende karakter, de goede gezondheid en de inpasbaarheid van de bomen in het herinrichtingsplan zijn redenen om de ‘reuzen’ met rust te laten. Voor de overlast van de vogels en wortelopdruk wordt in overleg met deskundigen een oplossing gezocht, stelt het gemeentebestuur in het voorstel aan de raad. De commissie zal deze kwestie op 15 juni bespreken.

De eerder aangekondigde bomenkap in Stolwijk zorgt sinds 2014 voor verdeeldheid tussen voor- en tegenstanders. Het college van de voormalige gemeente Vlist wilde twee jaar geleden reeds met de herinrichting van het centrum van Stolwijk aan de slag gaan. Het betrof de aanpak van de Bovenkerkseweg vanaf de kruising met de Kievitslaan, het Dorpsplein, een deel van de Goudseweg, de Wijdstraat en de Populierenlaan. Met de bewoners van dit gebied werd destijds overeenstemming bereikt over de kap en herplant van de bomen. Vanwege werkzaamheden van de nutsbedrijven en de samenhang met andere projecten in het centrum van Stolwijk is de uitvoering echter nog niet van start gegaan.

Overlast
Het gemeentebestuur heeft oog voor de overlast die de bewoners ervaren. Om die te verminderen zullen de bomen opnieuw worden gekandelaberd, zodat de kruin dunner wordt en de overlast van vallend blad vermindert. Daarnaast zullen de bomen de komende drie jaar worden geknot om de omvang van de kruin beperkt te houden. Daar waar nodig zullen de wortels die overlast veroorzaken deskundig worden verwijderd. Om de kraaien aan te pakken, wordt in overleg met een deskundige naar aanvaardbare maatregelen gezocht om de dieren te verjagen. De kosten voor inpassing en het extra intensieve onderhoud aan de acht bomen op het Dorpsplein bedragen 20.000 euro. Na drie jaar zal worden geëvalueerd of de maatregelen afdoende zijn. De platanen aan de Bovenkerkseweg zijn niet inpasbaar in de herinrichtingsplannen en kunnen daardoor niet behouden worden. Bij de inrichting van de Bovenkerkseweg is rekening gehouden met de aanplant van nieuwe bomen.

Tekort
Voor de totale herinrichting is door de raad van Vlist destijds een krediet beschikbaar gesteld van 1 miljoen euro. Hoewel dit bedrag bij aanbesteding niet voldoende bleek heeft het college van Vlist het project toch doorgezet. De gemeente meende voordeel te kunnen behalen uit de combinatie met andere projecten en meevallers tijdens de uitvoering. De raad wordt nu verzocht een aanvullend krediet van 300.000 euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het centrum van Stolwijk.

(Bron: Het Kontakt, 9 juni 2016) 

platanen545De situatie nu, na de snoei en over 1 à 2 jaar.

Eerder bericht over dit onderwerp:
Verhit debat over Stolwijkse platanen (17 februari 2016)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie