3 december 2014

Politiek Vlist alsnog tegen proefboring gas Haastrecht

Of er ooit naar gas wordt geboord vanaf een platform aan de Hoenkoopse Buurtweg in Haastrecht is de grote vraag; feit is dat de gemeente Vlist niet met de ‘verklaring van geen bedenkingen’ zal instemmen. In de commissievergadering in Concordia gaven de politieke partijen dinsdagavond aan dat er in dit stadium teveel bezwaren en onzekerheden kleven aan de operatie van Vermillion Energy.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 december zullen zij dat in hun stemgedrag laten doorklinken.
Dergelijke unanimiteit was nog niet eerder voorgekomen in de behandeling van het verzoek van de overheid om Vermillion in de polder de kans te geven om naar een winbare hoeveelheid gas te boren. De kwestie speelt vanaf december 2012 en houdt de gemoederen in Vlist en de buurgemeenten sindsdien flink bezig.

Het college van Vlist zal het raadsbesluit van de raad respecteren. “Wij zijn niet negatief of positief over het afgeven van de verklaring”, stelde wethouder Bart Crouwers. “Er is niettemin een nationaal belang voor gaswinning. Ook in deze gemeente Vlist wordt jaarlijks voor zo’n 7 miljoen kuub verstookt, om maar een voorbeeld te geven. Daarnaast wijzen rapporten uit dat de bodemdaling nihil is en het met de aantasting van de natuur wel meevalt.”

Wat ook meeviel was volgens een aantal politieke partijen de hoeveelheid gas, die naar boven wordt geleid. Volgens berekeningen gaat het om 500 miljoen kubieke meter. Als je dat afzet tegen Groningen, waar jaarlijks 2800 miljard kuub wordt gewonnen, is de voorraad in Vist ‘een druppel op een gloeiende plaat’, zoals Levinja de Jong (VKGB) betoogde. “Waarom zouden we ten koste van risico’s zo’n klein veldje exploiteren?”

Ook Herman Groothuis (PvdA) was die mening toegedaan. “Een proefboring is onherroepelijk het begin van gaswinning. Economisch gewin laat je dan prevaleren boven het genot van een stiltegebied. Daarom zijn wij al vanaf het begin mordicus tegen.”

Ook SGP/ChristenUnie ziet geen noodzaak in het ontplooien van activiteiten. CDA en VVD hielden aanvankelijk enkele slagen om de arm, maar gaven na bezwaren over ‘ongewenste gebeurtenissen’ en ‘het ontbreken van garanties over een schadeloosstelling’ aan tegen de proefboring te zullen stemmen.

De unanieme afwijzing werd door de vele toehoorders in Concordia met applaus begroet. Vier insprekers drongen in emotionele betogen zelfs aan op onmiddellijke stopzetting van het proces. “Nu kan het nog”, sprak Bert Bruns van het comité Haastrecht-Vlist Gasvrij. “Als we hiermee instemmen, volgt na de proefboring nog vijftien tot dertig jaar gaswinning. De inwoners van deze en omliggende gemeenten voeren een ongelijke strijd met de overheid. We worden in een keurslijf geperst om het algemeen belang te dienen, terwijl we praten over het opwekken van een geringe hoeveelheid gas in een stiltegebied.”

Wethouder Crouwers waarschuwde voor uitbundigheid. “Vlist zal niet het startsein geven voor de proefboring, maar de nieuwe gemeente Krimpenerwaard kan straks met meer waarborgen wellicht een ander standpunt innemen. Ook het ministerie van Economische Zaken kan ons besluit naast zich neerleggen.”

Bron: Het Kontakt, 3 december 2014 

Politiek Vlist unaniem tegen winning van gas (AD Gouda, 4 december 2014)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
PvdA tegen proefboring naar gas in Vlist (16 juli 2014)
PvdA ongerust over proefboring naar aardgas in Haastrecht (6 mei 2014)