Door Redactie op 1 november 2017

PvdA wil inzage in geheime Eneco-rapporten

De PvdA in de gemeenteraad van Krimpenerwaard wil inzage in de vertrouwelijke rapporten over een eventuele verkoop van de Eneco-aandelen. Die rapporten zijn geschreven in opdracht van de gemeente Rotterdam.

De PvdA heeft het college van B en W van Krimpenerwaard nu gevraagd er bij Rotterdam op aan te dringen dat ook de gemeenteraad van Krimpenerwaard – vertrouwelijk – kennis kan nemen van de inhoud, zoals ook gebeurde in Schiedam. Na lezing van die rapporten besloot de PvdA daar tegen de verkoop van de aandelen te stemmen.

De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft in principe al voor verkoop van de aandelen te stemmen, maar een definitief besluit moet nog genomen worden. Daarom wil de PvdA die rapporten inzien. Het zou gaan om een rapport uit 2014 van de Boston Consulting Group, waarin de scenario’s en financiële doorrekeningen over de aandelen en de waarde worden gemeld, en een rapport uit 2016 van KPMG waarin splitsingsplannen van Eneco zijn beoordeeld op de financiële en juridische consequenties voor de aandeelhouders.

De PvdA in Krimpenerwaard was tegenstander van het principiële besluit om de aandelen te verkopen. Wij zullen ook kritisch zijn bij het te verwachten raadsvoorstel over de transactie, als zich een koper heeft aangediend. De afgelopen weken is door meerdere gemeenteraden tegen verkoop gestemd. De belangrijke grens van 25 procent niet te verkopen aandelen is vorige week gepasseerd. Die grens is van belang, omdat een koper die over minder dan driekwart van het aandelenkapitaal beschikt, niet volledige controle kan uitoefenen op het bedrijf. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de verkoopprijs.

Eerder bericht over dit onderwerp:
PvdA: Aandelen Eneco niet verkopen (31 augustus 2017)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie