Door Redactie op 1 maart 2016

Protest tegen sluitingstijd horeca

De Schoonhovense jongerensociëteit De Bastille heeft op Twitter een oproep geplaatst om dinsdag 8 maart, wanneer de raadsadviescommissie het collegevoorstel voor een nieuwe APV bespreekt, te komen protesteren tegen de sluitingstijd van 2 uur voor de horeca.

De Bastille, die de slogan ‘Zeg nee tegen 2!’ voor de actie heeft gemunt, is niet de enige die moeite heeft met het collegevoorstel. Een petitie op internet tegen de sluitingstijd is al bijna 900 keer ondertekend. Ook de PvdA is tegen deze bepaling in de voorgestelde APV. Vorige week pleitte fractievoorzitter Rob Geleijnse nog voor het vrijgeven van de openingstijden.

bastille

De tweet van @De_Bastille.

 

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie