Door Redactie op 3 december 2015

PvdA wil duidelijkheid over toekomst serviceloketten

De PvdA is verbaasd over de uitspraak van wethouder Lavinja Sleeuwenhoek, dat voor de gemeentelijke serviceloketten in de huidige vorm geen financiering is opgenomen in de begroting 2016. Fractievoorzitter Rob Geleijnse wil opheldering.

Rob Geleijnse vraagt zich af waarom hierover niet is gesproken toen de gemeenteraad de begroting behandelde. Hij wil weten of de uitspraak van de wethouder klopt en om hoeveel geld het gaat.
Ook vraagt de PvdA duidelijkheid over het openblijven van de loketten in Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven en Bergambacht ná 1 januari. Tot de raad de loketten definitief heeft geëvalueerd en een besluit heeft genomen over de toekomst, kan van sluiting volgens Rob Geleijnse geen sprake zijn.
Hij wil verder van het college horen waarom het er niet voor heeft gekozen om nog dit jaar te komen met een kredietvoorstel voor het voortzetten van de huidige serviceloketten, een voorstel voor een overbruggingskrediet tot aan de definitieve evaluatie of een voorstel voor een alternatieve vorm van dienstverlening.

De PvdA wil uiterlijk 13 december, twee dagen voor de raadsvergadering van 15 december, antwoorden van het college.

Schriftelijke vragen PvdA over serviceloketten

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie