Door Redactie op 23 april 2015

Weigeren vergunning voor gasboring nu formeel

De weigering van de gemeente Krimpenerwaard om geen vergunning te verlenen voor een proefboring naar aardgas bij Haastrecht is deze week groot nieuws in de regionale pers, maar dit besluit is bijna drie maanden geleden al genomen.

Het zinnetje staat nu formeel in de besluitenlijst van het college van B en W van 22 april: ‘Het college van de gemeente Krimpenerwaard heeft besloten om de ontwerp omgevingsvergunning inzake het inrichten van een mijnbouwlocatie voor het uitvoeren van een proefboring naar aardgas op de locatie (externelink16) ten westen van de Hoenkoopse Buurtweg 101 in Haastrecht te weigeren’. Dat is niet meer dan een formalisering van een besluit dat het college begin februari al nam. Toen liet het in een brief aan het ministerie van Economische Zaken al weten dat het de vergunning zou weigeren.

Oud nieuws of niet, de PvdA is blij dat de vergunning nu officieel is geweigerd. Wij zijn altijd tegen proefboringen geweest, ook in de gemeente Vlist vóór de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2015; in ons verkiezingsprogramma Nieuwe Kansen! staat letterlijk dat wij proefboringen afwijzen.

Overigens is deze week in de Krimpenerwaard volgens een artikel in het AD met verbazing gereageerd op het besluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken om een vergunning voor olieboringen in de buurt van Woerden nader te bezien. Over de proefboring bij Haastrecht heeft Kamp zich echter nog niet uitgelaten.

boorlocatie vlistBoorlocatie bij Haastrecht. Klik op afbeelding voor grote versie. (Bron: gemeente Krimpenerwaard)

Geen vergunning voor gasboring in Haastrecht (Gemeente Krimpenerwaard, 23 april 2015 externelink16)

Lees ook:
Geen vergunning voor gasboring Haastrecht (Dichtbij.nl, 23 april 2015 externelink16)
B&W werkt niet mee aan gasboring Haastrecht (Het Kontakt, 23 april 2015 externelink16)
Verbazing in Krimpenerwaard over Kamp (AD Gouda, 23 april 2015) 
Gemeente Krimpenerwaard tegen aardgasboring
(IJssel en Lekstreek 22 april 2015 externelink16)

Eerder berichten over dit onderwerp:
Ook Krimpenerwaard zegt ‘nee’ tegen gasboring bij Haastrecht (19 februari 2015)
Raad Vlist unaniem tegen gasboring (17 december 2014) 
Politiek Vlist alsnog tegen proefboring gas Haastrecht (3 december 2014)
PvdA tegen proefboring naar gas in Vlist (16 juli 2014)
PvdA ongerust over proefboring naar aardgas in Haastrecht (6 mei 2014)

 

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie