Bas Noorlander

Bas Noorlander (10 mei 1947) was tot  mei 2016 commissielid en lid van onze steunfractie. Hij woont in Stolwijk.

Beroep:
Tot pensionering, halverwege 2013, werkzaam bij de Rijksoverheid als (senior) Adviseur Planologie, Ruimtelijke Ontwikkeling en (Historische) Stedenbouw. Op dit moment op projectbasis werkzaam voor onder meer Erfgoedorganisaties.

Politieke ervaring:
Tot 31 december 1984 jarenlang gemeenteraadslid voor de PvdA in de gemeente Stolwijk en later, van 1985 tot maart 2002, gedurende diverse perioden als raadslid/fractievoorzitter in de gemeenteraad van Vlist. Van mei 2002 tot juli 2007 wethouder van de gemeente Vlist met onder andere Dienstverlening en Ruimtelijke Ordening in zijn portefeuille.

Bas over zichzelf:
‘Ik ben geboren bij de Hoekse Sluis in Opperduit in Lekkerkerk en sinds begin jaren vijftig woonachtig in Stolwijk. Een kind van de Krimpenerwaard. Ik heb een passie voor muziek, boeken en architectuur en ben daarnaast gek van én op ‘mijn’ polder de Krimpenerwaard. Het land van water en weiden tussen Lek, Hollandsche IJssel en Vlist, met prachtige oud-Hollandse plaatsen. Een platteland dat door de eeuwen heen door veelal boeren is vormgegeven. Waar de wereldvermaarde ‘Stolkse Boerenkaas’ wordt gemaakt en waar het Schoonhovense zilver een nationaal begrip is. Een streek van ‘doe maar gewoon’ en ‘aanpakken’ en waar het woord gemeenschapszin voor heel veel bewoners vanzelfsprekend is en in de praktijk wordt gebracht.
Ik ben van mening dat je als PvdA’er een duidelijke visie, gecombineerd met ambitie moet hebben om de doelen waar je politiek voor staat te bereiken. Ik koppel mijn idealisme aan een ‘met beide benen op de grond’ mentaliteit die ik van huis uit heb meegekregen. Ik vind het ook van het grootste belang dat de inwoners van de nieuwe gemeente serieus worden genomen en bij belangrijke beslissingen naar hun mening wordt gevraagd. Lokale politiek gaat in de eerste plaats over mensen.’

Waarom de PvdA?
Dat is niet zo moeilijk. Zoals The Scene al zong: ‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’. Daarom, dáárom Partij van de Arbeid!’

Wat wil je met de gemeente Krimpenerwaard?
‘Ik zou het liefst het hele PvdA-verkiezingsprogramma Nieuwe kansen! tot aan de verkiezingen van 2018 uitvoeren. Waarom? Om een goede eigentijdse, digitale dienstverlening aan te bieden. Om de menselijke maat met name in de zorg (weer) in te voeren. Om de diverse functies in het nog beschikbare open poldergebied veel beter te ordenen. Om voldoende betaalbare woningen te bouwen en beschikbaar te houden. Om samen met de ondernemers werk te maken van voldoende werkgelegenheid en bestaande culturele en sportvoorzieningen in stand houden, mede vanwege hun sociale functie voor ouderen en jongeren. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van zaken die ik, samen met anderen, de komende jaren wil realiseren. Genoeg reden dus om de handen uit de mouwen te steken en niet aan de kant te blijven staan.’

Uit de commissie: Algerabrug, weidevogels en restafval

door Bas Noorlander op 2 december 2015

De PvdA heeft in de commissievergadering wethouder Pieter Neven gevraagd wat de overwegingen zijn geweest om de Algerabrug in 2016 een week af te sluiten, van 25 tot 31 juli. De wethouder liet weten dat buurgemeente Krimpen aan den IJssel hierover niet met hem heeft gesproken. Hij gaat nu zelf contact opnemen met Krimpen.

lees verder »

Veiligheid… en nog veel meer

door Bas Noorlander op 1 december 2015

Maandag 30 november was in De Waard in Bergambacht door de gemeente Krimpenerwaard een Veiligheidsavond georganiseerd. Inwoners, bedrijfsleven, raads- en commissieleden konden meedoen aan discussies met politie, brandweer en andere professionals en zelf ideeën aandragen die vervolgens benut gaan worden voor een nog op te stellen beleidsplan.

lees verder »

Tijd voor discussie in de partij… en in de gemeenteraad

door Bas Noorlander op 7 juli 2015

In de juni-editie van het ledenblad Rood van de PvdA staat een aantal zeer behartenswaardige uitspraken van gewone leden over het PvdA-project Samen 1. Maar ook komen er, zoals het hoort in een sociaaldemocratisch blad, andere belangrijke maatschappelijke onderwerpen aan de orde.

lees verder »

Let op uw saeck – ofwel de leer van de bekommernis…

door Bas Noorlander op 29 juni 2015

Deze bijdrage gaat over uw eigendom, bijvoorbeeld een stuk grond, dat wordt gebruikt door anderen. Waarschuwing vooraf: dit is een enigszins juridisch getint artikel!

lees verder »

Leerzaam bezoek aan dijkversterking Krimpen

door Bas Noorlander op 29 juni 2015

Op uitnodiging van Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) hebben het voltallige college van B en W van Krimpenerwaard, drie raadsleden en PvdA-commissielid Bas Noorlander een bezoek gebracht aan het project Dijkversterking Krimpen.

lees verder »

Nú werk maken van duurzame energie

door Bas Noorlander op 8 juni 2015

Tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Apeldoorn stemde vorige week 73 procent van de gemeenten voor een motie (ingediend door de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder) die zich uitspreekt tegen proefboringen naar en de winning van schaliegas in Nederlandse gemeenten. Dit is een enorme opsteker voor de gemeente Krimpenerwaard.

lees verder »

De ruimte is van ons allemaal…

door Bas Noorlander op 7 juni 2015

Woensdagavond 3 juni had de gemeenteraad van Krimpenerwaard voor commissie en raad een thema-avond georganiseerd over wetten/instrumentarium/regels die te maken hebben met de ruimtelijke ordening en het bouwen. De kritische PvdA-fractie had in de commissievergadering van april om deze avond gevraagd.

lees verder »

Brandweergarage Stolwijk, terug bij af ?

door Bas Noorlander op 1 juni 2015

Naar aanleiding van berichten in de pers over opnieuw een onderzoek naar een locatie voor de brandweergarage in Stolwijk heeft de PvdA vragen gesteld aan burgemeester Tjerk Bruinsma. Over de (on)wenselijkheid van dit onderzoek is door het college vooraf geen overleg gevoerd met de raad.

lees verder »

Werk aan de winkel!

door Bas Noorlander op 15 februari 2015

‘VlistOnderneemt’ had de leden van het college, gemeenteraad en raadscommisie van de gemeente Krimpenerwaard uitgenodigd om, in het kader van de OpenBedrijvenDagenVlist, gezamenlijk een aantal bedrijven in Stolwijk, Haastrecht en Vlist te bezoeken. Op deze 13e februari nam ik dan ook een vrije middag om met een aantal bedrijven kennis te maken.

lees verder »

Kwaliteitsimpuls voor Schoonhovens College

door Bas Noorlander op 23 januari 2015

Nadat op vrijdag 16 januari leerlingen van het Schoonhovens College de provinciale debatwedstrijd hadden gewonnen, is er nu nog meer mooi nieuws te melden van deze school. Donderdag 22 januari mochten oud-raadsleden van de voormalige gemeente Schoonhoven de eerste paal slaan voor de noodzakelijke uitbreiding van het gebouw aan de Albert Plesmanstraat.

lees verder »