Door Redactie op 13 oktober 2015

Bewonersprotest tegen bomenkap Gouderak lijkt succesvol

(Update) Omwonenden zijn in het geweer gekomen tegen de voorgenomen kap van bomen in Gouderak. Zij zijn het niet eens met het omzagen van de knotwilgen langs de Grutto en het Hazepad. Dat hebben zij in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Het lijkt erop dat hun actie succesvol is.

De gemeente wilde in de Gouderakse wijk Grutto/Kievit e.o. in totaal 60 bomen neerhalen en daarvoor, nadat de wijk is opgehoogd en opnieuw ingericht, nieuwe (jonge) boompjes terugplanten.
Volgens de 15 briefschrijvers is de noodzaak van de rigoureuze bomenkap niet aangetoond. ‘Deze volwassen wilgen bepaalden gedurende de afgelopen decennia mede het beeld van onze wijk, waar het groen toch al zo schaars aanwezig is. Ze groeien langs de oevers van de sloten, ze wortelen deels in het water en de wortels fixeren ook de oevergrond. Zij kunnen een ophoging van enkele tientallen centimeters gemakkelijk overleven’, menen zij. ‘Dat geldt zeker ook voor de beeldbepalende treurwilg op de hoek van Hazepad en Groene Wetering.’
Ze wijzen erop dat dezelfde bomen een eerdere ophoging, 15 jaar geleden, ook hebben doorstaan.

De wijkbewoners vermoeden dat de gemeente uitgaat van het principe ‘eerst alles kaal maken, dat werkt gemakkelijker, en daarna opnieuw aanplanten’, waarbij de waarde van de beplanting ‘totaal niet’ wordt onderkend en de wijk de komende jaren bijna opnieuw moet beginnen als ‘kale nieuwbouwwijk’.

Dat er enkele bomen moeten worden gekapt, bestrijden ze niet. ‘Maar het moet mogelijk zijn minimaal een deel van de wilgen te laten staan en daarmee het beeld van het gebied nog enigszins overeind te houden’.

De brief staat 3 november op de agenda van de gemeenteraad. Het college stelt de raad voor de brief ‘voor kennisgeving’ aan te nemen.

Update 14 oktober 2015:
Succes
Het lijkt er nu op dat de actie van de bewoners succes heeft gehad. Op Facebook heeft een van de initiatiefnemers laten weten dat zij de toezegging hebben gekregen dat de treurwilg en vrijwel alle andere wilgen blijven staan.

De PvdA had over deze bomenkap – en iets soortgelijks in de kern Haastrecht – al vragen gesteld aan het college. Dat heeft toen geantwoord dat er weliswaar een afweging heeft plaatsgevonden of ze konden worden gehandhaafd, maar dit was ‘helaas’ niet mogelijk. (Lees onze vragen en de beantwoording) 

20151013treurwilg545

Deze 40 jaar oude treurwilg moet volgens de plannen van de gemeente ook weg.

20151013knotwilgen545

De knotwilgen langs het Hazepad in Gouderak hoeven niet allemaal weg, menen de omwonenden.

Lees ook:
Bomenkap in vogelbuurt verijdeld (Het Kontakt, 16 oktober 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie