Door Redactie op 8 september 2016

‘IJsseldijken zijn niet stabiel en niet hoog genoeg’

De dijktrajecten tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda zijn niet alleen niet stabiel genoeg, ze kunnen op den duur ook het hoge water niet meer voldoende keren. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De afgelopen periode heeft het hoogheemraadschap onderzoek laten doen en nadere analyses voor de dijkveiligheid uitgevoerd. Dit alles als voorbereiding op het grootschalige dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). De werkzaamheden starten op z’n vroegst pas over zes jaar, maar het hoogheemraadschap denkt nu al na over de, soms nieuwe technieken die het wil toepassen en over de bereikbaarheid van de woningen langs de dijk gedurende de uitvoering van het megaproject dat ongeveer 220 miljoen euro gaat kosten.

Uit een eerste veiligheidsanalyse blijkt nu dat de IJsseldijken op het KIJK-traject niet voldoen aan de norm voor overloop en overslag. Volgens technisch manager Eduard Gustin onderstreept dit de noodzaak van het project. ‘Het maakt de zoektocht naar de maatwerkoplossing nog uitdagender’, zegt hij in de tweede projectkrant.

Of het een en ander ook betekent dat de dijk daadwerkelijk moet worden opgehoogd, is niet zeker. Het komend halfjaar verkent het hoogheemraadschap alle mogelijke oplossingen, waaronder innovatieve technieken als dijkvernageling. Daarnaast wordt onderzocht of de sterkte van de brede en hoge ‘voorlanden’ (buitendijkse stukken land zoals industrieterreinen) slim kan worden benut, of er mogelijkheden in het achterland zijn om eventuele overstroming te beperken en of er alternatieve oplossingen mogelijk zijn in de rivier zelf, zoals het verlagen van het maximale waterpeil. Versterking van de dijk aan de buitenkant zou ook een mogelijkheid kunnen zijn.
Gustin: ‘Afhankelijk van de uitkomsten van al deze onderzoeken wordt duidelijk of de dijk daadwerkelijk moet worden opgehoogd en zo ja, op welke plekken dit dan nodig is.’

Het hoogheemraadschap roept alle dijkbewoners en belanghebbenden op met ideeën en suggesties te komen – ook over de bereikbaarheid van dijk. Het projectteam is te bereiken via e-mail omgevingsteamkijk@hhsk.nl.

Diverse oplossingsrichtingen:
dijkoplossingen545

Projectpagina Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

Lees ook:
‘IJsseldijken instabiel en niet hoog genoeg’ (Het Kontakt, 13 september 2016)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Gouderak toont zich betrokken bij versterking van IJsseldijk (4 februari 2016)
Versterking IJsseldijk: megaklus van meer dan € 200.000.000,00 (19 januari 2016)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie