Door Redactie op 16 oktober 2015

PvdA kaart landbouwsluis Veerstalblok aan in hoogheemraadschap

De PvdA-fractie in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft vragen gesteld over het sluipverkeer op het Veerstalblok in Gouderak. De PvdA wil dat het hoogheemraadschap, de wegbeheerder van de dijk, ‘afdoende maatregelen’ neemt om het sluipverkeer onmogelijk te maken.

Boudewijn Bruil

Boudewijn Bruil

PvdA’er Boudewijn Bruil wil onder meer weten waarom er nooit een echte landbouwsluis is aangelegd, zoals het hoogheemraadschap wel in een officiële publicatie had aangekondigd. Hij reageert hiermee op het artikel ‘Bewoners Veerstalblok balen van sluipverkeer voor hun deur’ in het huis-aan-huisblad Het Kontakt. Bewoners stellen daarin aan de orde dat de beloofde afsluiting van de dijk, na de ingebruikneming van de Zuidwestelijke Randweg, er nooit is gekomen. Weliswaar is een deel van de dijk tot ‘fietspad’ verklaard, maar de ‘landbouwsluis’ bestaat slechts uit in het asfalt verzonken keien die geen enkel obstakel vormen voor autoverkeer. Het voldoet in elk geval niet aan wat in de wereld van de infrastructuur onder een landbouwsluis wordt verstaan.

Bruil vraagt het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap, het college van dijkgraaf en hoogheemraden, snel in gesprek te gaan met de bewoners van het Veerstalblok en de uitkomsten daarvan en de te nemen maatregelen te bespreken in de komende commissievergadering.

Eerder stelde de PvdA in de gemeenteraad van Krimpenerwaard de kwestie ook al aan de orde bij het college van B en W, maar dat vond het niet nodig bij het hoogheemraadschap aan te dringen op maatregelen.

Vragen PvdA-fractie algemeen bestuur HHSK over sluipverkeer Veerstalblok

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Bewoners Veerstalblok balen van sluipverkeer (13 oktober 2015)
Gemeente, kom in actie tegen sluipverkeer! (5 september 2015)
College: Landbouwsluis in Veerstalblok blijft zoals ‘ie is (14 augustus 2015)
PvdA stelt vragen over speelhuisje en landbouwsluis (22 juli 2015)
Extra controle op sluiproute Gouderak (21 mei 2015)
Veerstalblok wordt fietspad met landbouwsluis (24 september 2014)
Veerstalblok wordt fietspad (6 september 2013)
Hoogheemraadschap nu verantwoordelijk voor bussluis (12 maart 2013)

 

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie