Door Marije Willems op 2 februari 2017

Terugblik op de raadsvergadering

De coalitiepartijen houden elkaar stevig vast. En de burgemeester ziet geen belemmering voor voor ruimere sluitingstijden voor de horeca na april 2018. Zomaar twee conclusies na de raadsvergadering van 31 januari.

Als er iets duidelijk werd in de raadsvergadering van 31 januari, dan was het wel dat de coalitie elkaar stevig vasthoudt. Winkeliers mogen niet open op zondag, behalve af en toe in Schoonhoven. De burgemeester werd teruggefloten omdat hij een te ruim horecaconvenant heeft voorgesteld. En als kers op de taart moest er geschorst worden omdat VGBK overwoog met een afgezwakte versie van ons amendement in te stemmen.

Laten we beginnen bij de Winkelsluitingstijdenverordening.

De PvdA vindt dat ondernemers prima zelf kunnen bepalen of ze op zondag open zijn. Maar niet verrassend: de meerderheid van de raad was het daar niet mee eens.

Een amendement van die strekking van D66 en Pro Krimpenerwaard haalde het dan ook bij lange na niet. Dat was te verwachten, dus de PvdA had een iets lichter amendement voorbereid: winkels in de hele gemeente, dus niet alleen Schoonhoven, mogen op 12 zondagen open. Vanwege recreatie en toerisme… Maar helaas. Te weinig steun. Ook onze poging om verkooplocaties van streekproducten en crafts toe te staan op zondag, net als musea, haalde het niet. Meerdere partijen waren wel voorstander. Maar na inbreng van de SGP was duidelijk: coalitiegenoten worden geacht daar niet mee in te stemmen. Een schorsing was nodig om de coalitiepartners weer op één lijn te krijgen.

Dan het Horecaconvenant. De PvdA is voorstander van een APV met ruime horeca-openingstijden voor de hele gemeente. Dat werd het niet. Het werd een APV met een horecaconvenant.

Het convenant dat burgemeester Roel Cazemier had opgesteld en afgelopen november voor consultatie aanbood, verraste ons positief. Echter, het bleek voor coalitie te frivool. Via een motie werd de burgemeester fijntjes terechtgewezen. Haarfijn werd duidelijk dat de burgemeester, handelend vanuit zijn deskundigheid en op basis van advies van onder meer de politie en de jeugdraad, buiten het coalitiehokje had gekleurd.

Burgemeester Cazemier was duidelijk, dit coalitieakkoord bindt tot april 2018.

En wat gebeurde er verder…

● De laatste droogschuur van Gouderak wordt in de inventarisatie van gemeentelijke monumenten meegenomen (zie ook: ‘Beschermde status voor laatste droogschuur steenfabriek’).
● De Kredietbank Rotterdam overweegt de rente voor sociale kredietleningen te verlagen, wij vroegen er ook om via onze motie; die hoefde niet in stemming te komen omdat het college haar overnam.
● De stichting Behoud cultureel erfgoed Schoonhoven wordt betrokken bij de toekomstige keuzes rondom de kerncollectie van Van der Kop (zie ook: PvdA bezorgd om kunstcollectie Van der Kop en Cazemier: ‘Nog geen concreet besluit kunstcollectie Van der Kop’)
● Er komt een eenmalige gift voor kinderen van gezinnen die rondom het minimuminkomen hebben.
● De hele raad, ook de PvdA heeft ingestemd met de motie dat de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard een probleem is. Met een oproep aan het college daar meer serieus werk van te maken. Dit sluit aan bij ons verkiezingsprogramma.
● We laten de provincie weten dat we knelpunten zien bij het doorvoeren van het R-Net op de huidige busverbinding 197.

Marije Willems,
fractievoorzitter 

Lees ook:
Sluitingstijden voorlopig ongewijzigd (Het Kontakt, 7 februari 2017)
Neven met buurgemeenten om tafel (Het Kontakt, 7 februari 2017)
Motie actieplan bereikbaarheid Krimpenerwaard unaniem aangenomen (RTV Krimpenerwaard, 2 februari 2017)
Cazemier krijgt tik op vingers om horecadeal (AD Gouda, 2 februari 2017)
Winkels niet vaker open op zondag (AD Gouda, 2 februari 2017)
Cazemier: ‘Nog geen concreet besluit kunstcollectie Van der Kop’ (RTV Krimpenerwaard, 1 februari 2017)
B&W wil deel collectie Van der Kop verkopen (Het Kontakt, 1 februari 2017)

Marije Willems

Marije Willems

Marije Willems (17 juli 1969) is onze fractievoorzitter. Zij woont in Schoonhoven.

Meer over Marije Willems