Door Redactie op 14 maart 2015

Vragen in Provinciale Staten over Koudasfalt-terrein Stolwijkersluis

De toekomst van het Koudasfalt-terrein in Stolwijkersluis is geen puur Goudse aangelegenheid meer. Stelde eerder de PvdA in de gemeente Krimpenerwaard al vragen aan het college, nu heeft Siebe Keulen van de PvdA-fractie in Provinciale Staten van Zuid-Holland het onderwerp ook in Den Haag aangekaart.

Siebe Keulen vraagt aan Gedeputeerde Staten (GS) of zij bereid zijn om met het ministerie van Infrastructuur en Milieu te overleggen of er vanuit Rijk en provincie financieel kan worden bijgedragen aan verwerving en sanering van het terrein – zoals eerder ook is gebeurd met veel andere zellingen in het kader van Hollandsche IJsselproject. Ook vraagt hij of GS bij KWS, de eigenaar van het terrein, wil aandringen op verlenging van de termijn waarbinnen de locatie exclusief aan de overheid te koop kan worden aangeboden.
Het Statenlid wijst erop dat tijdens het project Hollandsche IJssel voor de locatie Koudasfalt ambities zijn uitgesproken. ‘Zo stelt het Beeldkwaliteitsplan: “Aan de kant van de Krimpenerwaard van de IJssel kan, wanneer de asfaltfabriek Koudasfalt verdwijnt, ingezet worden op een landschappelijke ontwikkeling, die voor heel Gouda betekenis kan hebben.” Vanwege de aanwezigheid van de asfaltcentrale bleken de ambities echter niet haalbaar.’

De gemeenteraad van Gouda nam vorige week een motie aan waarin bij B en W van Gouda wordt aangedrongen op extra tijd voor de onderhandelingen met KWS. De PvdA in Krimpenerwaard heeft aangedrongen op overleg met Gouda over de invulling van het terrein om te voorkomen dat het weer wordt ingevuld met (zware) industrie. Volgens ons is er een gezamenlijk belang van Gouda en de Krimpenerwaard. Wij vrezen dat als er nu niets gebeurt, er weer zware industrie komt die de leefbaarheid van dit deel van de Krimpenerwaard negatief gaat beïnvloeden. Nu doet zich de unieke kans voor om de kwaliteit van het gebied en de Krimpenerwaard te verbeteren. De locatie Koudasfalt kan een belangrijke schakel worden in de overgang van het stedelijk gebied naar de Krimpenerwaard en is daarmee belangrijk voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de gemeente Krimpenerwaard.

PvdA-vragen over Koudasfalt aan Gedeputeerde Staten

Mogelijk hulp bij koop Koudasfalt (AD Gouda, 16 maart 2o15) 
Toch kans op koop Koudasfalt
(AD Gouda, 13 maart 2015)

Lees ook:
Toekomst Koudasfalt-terrein gaat ook Krimpenerwaard aan (7 maart 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie