3 maart 2015

‘Beeldvorming Promen-incidenten vergroot door roddelcultuur’

Er heerst sociale onrust tussen medewerkers bij de sociale werkvoorziening Promen. Meldingen daarvan worden volgens vaststaande procedures opgepakt, zo constateert onderzoeksbureau BING. Volgens BING zorgt het effect van de roddelcultuur binnen het bedrijf ervoor dat gebeurtenissen blijven leven en in de beeldvorming groter worden.

De verhalen die de afgelopen maanden naar buiten zijn gekomen over structurele misstanden lijken gebaseerd op incidentele voorvallen.

Promen had besloten BING in te schakelen na signalen over sociale onrust in de organisatie. Het bureau merkt nu op dat het meldingssysteem voor incidenten op orde is. Verbetering is mogelijk door de nazorg van meldingen structureel in te richten, waardoor de tevredenheid van de afhandeling van melders kan stijgen. Verder wijst BING er in zijn rapportage op dat het karakter van een productiebedrijf als Promen maakt dat een bepaalde mate van (beleving van) sociale onrust onvermijdelijk is. Het is daarom van grootste belang om alert te blijven op vroegtijdige signalering van kleine en grote voorvallen.

Martijn Vroom, voorzitter van Promen: ‘Vorig jaar zijn we heel erg geschrokken van een aantal gebeurtenissen bij Promen. We hebben toen een aantal maatregelen genomen: snel een nieuwe directeur benoemd, een vestigingsmanager voor de vestiging in Capelle aan den IJssel en een externe vertrouwenspersoon. Vervolgens hebben we opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek naar de ervaren onrust in de organisatie.’
Frank Rossel, directeur van Promen: ‘Het is goed dat een aantal zaken grondig is onderzocht. Ik herken het beeld dat in het rapport wordt geschetst. Met de resultaten van het onderzoek kunnen we aan de slag.’

Gedragsverandering
Medewerkers praten veel met elkaar en vooral ook veel over elkaar; zo blijkt uit de gesprekken, de interviews en de enquête van BING. Door het vele herhalen worden de verhalen groter en ernstiger. Frank Rossel: ‘We gaan werken aan die zogenoemde roddelcultuur, die de onvrede op de werkvloer lijkt te voeden. Natuurlijk blijven we ook serieus omgaan met meldingen. Maar ernstige zaken behoren niet in het ‘roddelcircuit’ terecht te komen. Roddels op de werkvloer voeden daarbij ook de gevoelens van ongenoegen. Het is goed dat we de roddelcultuur gaan aanpakken. Maar we beseffen dat dat niet makkelijk is en tijd nodig heeft.’

In 2014 werden 53 meldingen door de vertrouwenspersonen ontvangen. ‘Het meldsysteem wordt goed benut, zodat we weten wat er speelt’, aldus Frank Rossel. ‘De nazorg biedt nog ruimte tot verbetering, daar zullen we ons de komende periode dan ook op richten. BING heeft geen incidenten gemeld die ons niet bekend waren, maar ieder incident is er natuurlijk nog steeds een te veel.’
Frank Rossel, die in september 2014 de opdracht kreeg de rust in de organisatie te herstellen, blijft zich op deze opdracht richten. ‘Ik ben wel blij dat uit het rapport blijkt dat ruim 75% van de medewerkers met plezier naar het werk komt. De onderzoeksresultaten geven ons de kans om de organisatie nog verder te verbeteren.’

Promen is een SW-bedrijf (sociale werkvoorziening) dat zich toelegt op het organiseren van leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.
Promen werkt voor de gemeenten Gouda, Capelle a/d IJssel, Waddinxveen, Zuidplas, Krimpen en Krimpenerwaard.

(Bron: Persbericht Promen, 2 maart 2015

Rapportage werkcultuur Promen

Lees ook:
Rapport: ‘Ongekende roddelcultuur bij Promen’ (Het Kontakt, 4 maart 2015)
Rapport van BING over Promen liegt er niet om (AD Gouda, 3 maart 2015)
‘Weg met roddelcultuur’ (AD Rotterdam Oost, 3 maart 2015)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
‘Ook in Krimpenerwaard tekst en uitleg door Promen’ (14 januari 2015)
Onafhankelijk onderzoek bij Promen (5 september 2014)
PvdA wil duidelijkheid over Promen (4 augustus 2014)