Door Redactie op 21 maart 2017

Voedselbanken Nederland royeert Krimpenerwaard

De Voedselbank Krimpenerwaard is door de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland geroyeerd omdat ze niet voldoet aan de voorwaarden die voor het lidmaatschap gelden.

Vorig jaar heeft Voedselbanken Nederland de Voedselbank Krimpenerwaard nog geholpen om de situatie te verbeteren zodat kon worden voldaan aan de landelijke criteria. Die hulp heeft geen effect gehad, er bleven onverminderd klachten binnenkomen over zowel kwaliteit als kwantiteit van de voedselpakketten. Niet alleen van klanten, maar ook van maatschappelijke instellingen die in de Krimpenerwaard actief zijn. Ook is er bij de politie aangifte gedaan van mogelijke fraude, zo meldt Het Kontakt.
De gemeente Krimpenerwaard heeft een halfjaar geleden nog gesprekken gevoerd met de Voedselbank Krimpenerwaard, onder meer over het niet correct indienen van subsidieaanvragen.

PvdA-fractievoorzitter Marije Willems vindt het ‘erg spijtig’ dat de landelijke koepel dit besluit heeft moeten nemen. ‘Er zijn helaas veel huishoudens in onze gemeente afhankelijk van de Voedselbank. Die konden toch bij Voedselbank Krimpenerwaard terecht. Triest is het ook voor de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten en veel voor de mensen hebben kunnen betekenen. Ik hoop dat die betrokkenheid en alle opgebouwde netwerken niet verdwijnen. Het is nu aan het college om te helpen om dit overeind te houden. Gelukkig lijkt het erop dat de verstrekking van pakketten wel kan worden voortgezet.’

Om de continuïteit in de verstrekking van voedselpakketten te waarborgen heeft Voedselbanken Nederland de garantie afgegeven dat inwoners die nu gebruikmaken van een voedselpakket, zich kunnen wenden tot Voedselbanken Nederland. De eerstvolgende uitgifte van voedselpakketten is vrijdag 24 maart bij De Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2 in Schoonhoven.

Ondanks het royement mag Voedselbank Krimpenerwaard haar activiteiten wel zelfstandig voortzetten. Voedselbanken Nederland zal de kerken, maatschappelijke instellingen en welzijnsinstellingen in Krimpenerwaard over de uitgifte van de voedselpakketten informeren. Ook zijn er contactgegevens beschikbaar waar mensen met vragen terechtkunnen: e-mail [email protected], tel. 088-5435435.

Brief van het college aan de gemeenteraad over het royement van de Voedselbank Krimpenerwaard

Lees ook:
Voedselbank Krimpenerwaard geroyeerd: veel klachten en mogelijke fraude (Het Kontakt, 21 maart 2017)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie