Door Redactie op 27 februari 2015

Eigen welzijnsorganisatie voor Haastrecht, Stolwijk en Vlist

Onder de paraplu van Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht (SWOB) worden ook in Haastrecht, Stolwijk en Vlist diensten en activiteiten voor senioren uitgerold. Het aanbod dat in Bergambacht is opgebouwd wordt nu ook uitgezet in de voormalige gemeente Vlist.

Dit deel van de gemeente Krimpenerwaard was tot nu toe een witte vlek. Er gebeurt weliswaar genoeg, maar de activiteiten voor ouderen worden niet centraal gecoördineerd.

Aan SWOB de taak om het huidige aanbod in kaart te brengen, te structureren en nieuwe diensten en activiteiten uit te rollen. Voor advies en informatie aan ouderen kunnen inwoners van Haastrecht, Stolwijk en Vlist per direct bij SWOB terecht: via de website (www.swobergambacht.nl) en telefonisch (0182-350012, maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur). Inmiddels zijn er ook twee inloopspreekuren: iedere laatste dinsdag van de maand in Het Kwartier in Stolwijk en elke laatste donderdag van de maand in de Hof van Stein in Haastrecht, steeds van 9.30 tot 11.30 uur.

De SWOB is een welzijnsorganisatie voor en van ouderen. Zij kunnen er terecht voor informatie/advies, ondersteuning, ontmoeting en een veelheid aan activiteiten. Van cursussen tot respijtzorg en van gezamenlijk eten tot een klussendienst. De laatst opgezette service is netwerkcoaching. Naast een enkele betaalde kracht, zijn er in Bergambacht, Ammerstol en Berkenwoude tweehonderd vrijwilligers actief. De afdeling Vlist wordt ondergebracht in het huidige SWOB-bestuur en uitgebreid met nieuwe vrijwilligers, uit de voormalige gemeente Vlist zelf.

Naast de SWOB zijn ook gelijksoortige stichtingen als SWON (voormalige gemeenten Ouderkerk en Nederlek) en SWOS (Schoonhoven) in de gemeente Krimpenerwaard actief.

(Bron: Het Kontakt, 27 februari 2015

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie