Door Redactie op 7 september 2016

‘Ichthusschool beste opvanglocatie voor vluchtelingen’

Nader onderzoek van de gemeente Krimpenerwaard wijst uit dat de leegstaande Ichthusschool in de Spoorstraat in Schoonhoven het meest geschikt is voor de opvang van 80 tot 100 vluchtelingen voor de duur van twee jaar. Of het gebouw daadwerkelijk in gebruik zal worden genomen, hangt af van de wensen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Het college van B en W wil het gesprek met vertegenwoordigers van het COA afwachten, voordat er verdere stappen worden gezet. Op 21 september wordt de gemeente bijgepraat tijdens de zogeheten regietafel over de gevolgen van de afname van de toestroom van asielzoekers. Enkele politieke partijen hadden kritiek over dit uitstel, maar volgens het college heeft duidelijkheid over de actuele situatie prioriteit.

Het COA stond de gemeente Krimpenerwaard bij dit onderzoek terzijde en heeft per locatie ruimte, kwaliteit, functionaliteit en financiële haalbaarheid beoordeeld. Dit leidde tot de conclusie dat de Ichthusschool in Schoonhoven het meest geschikt is voor kleinschalige opvang. Een alternatief voor de school is het Wolfsongebouw in Schoonhoven Noord. Ook het IHC-terrein in Krimpen aan de Lek is een optie.

De rapporteurs beoordeelden braakliggend terrein in Gouderak West, de Lekkerkerkse ijsbaan en diverse kades. Het COA beschikt over een reeks woonboten. Alleen Krimpen aan de Lek voldeed aan de strenge criteria.

Ondanks het feit dat de opvanglocaties nu een lagere bezetting kennen vanwege een afname van asielzoekers is volgens het college de behoefte aan nieuwe locaties nog steeds aanwezig.

Voor de huisvesting van statushouders heeft de gemeente de provincie verzocht om extra sociale woningbouw toe te staan. Met name Bovenkerk (Stolwijk), Thiendenland (Schoonhoven), Thiendhoek en Molenweide (Ouderkerk) komen daarvoor in aanmerking. Een voorwaarde voor de realisering van de extra sociale huurwoningen is dat de provincie Zuid-Holland instemt met het plan dat de koopwoningen, die nu moeten wijken voor de extra huurwoningen, in de toekomst binnen stedelijk gebied in de gemeente Krimpenerwaard kunnen worden teruggebouwd. Gedeputeerde A. Bom wil die garantie wel verstrekken.

Wob-verzoek
De raadscommissie besprak dinsdagavond het wob- verzoek van advocaat Linda Dekkers, die namens enkele inwoners van de Spoorstraat inzage wil in de stukken. Haar wens om de inhoud te openbaren, kreeg geen steun van een meerderheid. Volgens burgemeester Roel Cazemier is geheimhouding gewenst om de privacy van eigenaren van geselecteerde gebouwen te beschermen. “Wij hebben een keuze gemaakt. Eigenaren staan daarbuiten. Zij zouden tegen hun wil onderdeel kunnen worden van protesten. Dat willen we niet. Pas na het gesprek met het COA op 21 september kunnen we wellicht meer inzicht geven. Daarom wil ik de geheimhouding tot nader order handhaven.” PvdA, D66 en Pro Krimpenerwaard zijn juist van mening dat gebrek aan transparantie het vertrouwen van de burger in de politiek aantast. Een D66-motie over dit onderwerp werd aangehouden tot de raadsvergadering van 27 september.

(Bron: Het Kontakt, 7 september 2016

Eerder bericht over dit onderwerp:
Advocaat bewoners Spoorstraat: ‘Opheffing geheimhouding gewenst’ (28 augustus 2016)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie