Door Redactie op 2 december 2015

Krimpenerwaard bereidt zich voor op crisisopvang

De druk op de gemeente Krimpenerwaard om vluchtelingen voor 72 uur op te vangen neemt toe. Daarom heeft burgemeester Tjerk Bruinsma zijn ambtenaren alvast opdracht gegeven een plan op te stellen voor het geval er een dringend verzoek van het COA of de Veiligheidsregio Hollands Midden hem bereikt.

Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden behoort de gemeente Krimpenerwaard tot de vijf gemeenten, die (nog) geen crisisopvang hebben toegepast. Bruinsma is tegenstander van het ‘rondpompen’ van mensen door Nederland. Nu de vluchtelingenstroom blijft aanzwellen, ontkomt de Krimpenerwaard waarschijnlijk niet aan het opnemen van ontheemden.

De burgemeester zal bij een concreet verzoek vanuit zijn wettelijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid een besluit moeten nemen. “Ik zal vluchtelingen niet op straat laten slapen. In het geval dat de bussen deze kant op rijden, zullen we direct een gebouw of een sporthal inrichten voor een verblijf van drie dagen. In dat geval zal ik de gemeenteraad en de inwoners meteen informeren over de maatregelen”, aldus Bruinsma. “Dergelijke opvang is duur. Je bent als gemeente tussen de 50.000 tot 100.000 euro kwijt.”
De burgemeester heeft de gemeenteraad woensdagmorgen per brief geïnformeerd over de stand van zaken. Hij verwijst daarin naar de besluiten van 6 oktober, waarin de raad instemde met het plaatsen van 31 extra statushouders en de mogelijkheid om nog eens 30 tot 100 statushouders voor een langere periode onderdak te bieden. Het zogeheten gemeentelijk zelfarrangement (GZZA) is na het kabinetsbesluit van 28 november gewijzigd in een gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA) om de verhoogde asielstroom te kunnen beheersen. Door statushouders op te nemen, komt er meer ruimte vrij in asielzoekerscentra.

Bruinsma wilde niet ingaan op potentiële noodopvanglocaties in de gemeente Krimpenerwaard om onrust te voorkomen. Eerdere locaties, die niet geschikt werden bevonden, komen niet in aanmerking. “Wethouder Dilia Blok is bezig met een tweede inventarisatie. Hoeveel mensen naar deze gemeente komen, is onduidelijk. De provincie Zuid-Holland heeft van het Rijk opdracht gekregen om 2.500 noodopvangplaatsen te organiseren. Ik hoop niet dat een en ander van kracht gaat voor of tijdens de kerstdagen en Oud en Nieuw, want dan draait de ambtelijke organisatie op een laag pitje. Iedereen heeft zich het afgelopen jaar vanwege de fusieperikelen drie slagen in de rondte gewerkt en kunnen wel wat rust gebruiken. Ik sluit echter niets uit.”

(Bron: Het Kontakt, 2 december 2015)

‘Vluchtelingen niet op straat laten slapen’ (Het Kontakt West, 8 december 2015)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Raad stemt in met voorstel opvang vluchtelingen (7 oktober 2015)
College kiest voor kleinschalige opvang vluchtelingen (2 oktober 2015)
Raad wil extra bijdrage leveren voor vluchtelingen (18 september 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie