5 september 2014

Onafhankelijk onderzoek bij Promen

Het Algemeen Bestuur van sociale werkplaats Promen laat een onafhankelijk bureau onderzoek doen naar de ontstane onrust op de werkvloer. Daarnaast wordt er een externe vertrouwenspersoon aangesteld, bij wie werknemers terecht kunnen met hun verhaal. Dat blijkt uit een memo die het Algemeen Bestuur vandaag naar de gemeenteraden zond.

Uit het stuk blijkt dat het Algemeen Bestuur de onrust zo snel mogelijk wil wegnemen: “Het bestuur wil zo spoedig mogelijk, het eerder door de directie aangekondigde onderzoek starten naar de  sociale onrust binnen Promen. De begeleidingscommissie wordt gevormd uit twee leden van de OR en twee andere professionals van Promen. De begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor de onderzoeksopzet en onderzoeksmethode. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp vraagt de begeleidingscommissie offertes op bij verschillende externe onderzoeksbureaus. Er wordt met opzet gekozen voor een professionele en onafhankelijke partij, die op een zorgvuldige wijze de regie van het onderzoek in handen
kan nemen.”

De PvdA in Ouderkerk en Nederlek stelde eerder vragen over de situatie bij Promen. Nederleks raadslid Rob Geleijnse is voorzichtig tevreden met de genomen maatregelen: “Het is een grote stap in de goede richting, maar uiteindelijk gaat het erom wat er met de uitkomsten van het onderzoek wordt gedaan. Het gaat hier om een grote groep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat maakt ze kwetsbaar. Ze verdienen onze steun en we zullen daarom iedere stap in dit proces goed blijven volgen.”

Promen is een Gemeenschappelijke Regeling van elf gemeenten in Midden-Holland, waaronder de vijf huidige Krimpenerwaardgemeenten. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Het algemeen bestuur van Promen wordt gevormd door elf gemeentebestuurders, een uit iedere gemeente.

PvdA wil duidelijkheid over Promen

Lees ook:
Klachten Promen niet ongewoon (AD Gouda, 26 september 2014) 
Vroom: Onderzoek naar Promen kan beginnen (AD Gouda, 24 september 2014)
Gemeenten: Werkvoorziening Promen is van ons (AD Gouda, 6 september 2014)