Door Redactie op 21 februari 2016

PvdA kaart fatsoenlijke betaling thuiszorg opnieuw aan

De PvdA vraagt in de gemeenteraad van Krimpenerwaard opnieuw aandacht voor een fatsoenlijke betaling van de organisaties die huishoudelijke hulp bieden. Raadslid Marije Willems doet dit naar aanleiding van het nieuws dat Buurtzorg Nederland die zorg wil overnemen van TSN, de thuiszorgorganisatie die al sinds november in surseance van betaling verkeert.

Buurtzorg overweegt landelijk om een deel van de TSN Thuiszorg-contracten over te nemen. Daardoor zou een belangrijk deel van de werknemers maar ook cliënten zekerheid houden over hun toekomst. Maar Buurtzorg wil dat niet bij gemeenten die beknibbelen op de tarieven van huishoudelijke ondersteuning. Krimpenerwaard zou zo’n gemeente zijn, zo schreef NRC Handelsblad onlangs.

Marije Willems wil nu van het college weten of en zo ja, hoeveel cliënten hier zorg afnemen bij TSN en of zij ook na een faillissement nog wel op zorg kunnen rekenen. Ook hoort ze graag wat het college vindt van de kritiek dat de gemeente beknibbelt op de tarieven en wat het daaraan denkt te doen.

In de raadsvergadering van december zei het college nog dat het ondertekenen van de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning, waarin gemeenten zich uitspreken voor redelijke arbeidsvoorwaarden in de thuiszorg, niet nodig was. De thuiszorgorganisaties zouden volgens het college aan tafel zitten bij de regionale innovatietafels waar ook wordt gesproken over de arbeidsvoorwaarden van thuiszorgmedewerkers. Een motie van de PvdA waarin werd gevraagd die Code te ondertekenden, haalde het niet.
Het NRC-artikel laat echter een ander beeld zien dan het college in december schetste, stelt Marije Willems. Dat geldt ook voor de Deelovereenkomst hulp bij de huishouding, opgesteld met andere gemeenten in Midden-Holland (www.nsdmh.nl). De zorg wordt geveild en mede op basis van tarieven gegund. Aanbieders kunnen door tariefsverlaging eerder in aanmerking komen voor gunning. Ervaring bij andere gemeenten laat volgens Marije Willems zien dat aanbieders niet schromen om (onervaren) jongeren of zzp’ers in te zetten in plaats van de ervaren thuishulpen.
De deelovereenkomst formuleert namelijk geen echte kwaliteitseis voor het in te zetten personeel, maar stelt slechts dat er kwaliteitseisen van toepassing zijn die in de branche ‘gangbaar’ zijn.

Marije Willems: ‘De PvdA wil dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd, voor een acceptabel bedrag. Dat maakt dat wij nog steeds van mening zijn dat de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning ondertekend zou moeten worden. Dat betekent ook dat wij scherp blijven op de keuzes die de gemeente maakt bij de uitvoering van de zorg.’

Raadsvragen PvdA over tarieven in de thuiszorg

 

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie