Door Redactie op 7 oktober 2015

Raad stemt in met voorstel opvang vluchtelingen

De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft ingestemd met het voorstel van het college om 31 extra statushouders in de gemeente te huisvesten en onderzoek te doen naar het vestigen van een ‘satelliet-azc’ voor de opvang van vluchtelingen. De raad was verdeeld: het voorstel werd met 17 tegen 13 stemmen aangenomen.

Ook komt er een onderzoek naar de mogelijkheid van zogenoemde Gemeentelijke Zelf Zorg Arrangementen. Van 72-uurs crisisnoodopvang of de vestiging van een volwaardig asielzoekerscentrum kan geen sprake zijn, vond de raad. Daarvoor is de nieuwe gemeente, die al belast is met tal van nieuwe taken en zichzelf nog aan het uitvinden is, niet toegerust.

Het voorstel van het college kreeg de steun van PvdA, CDA, D66, SGP en ChristenUnie. De fracties van VVD, VGBK, Pro Krimpenerwaard en Gemeente Belang Schoonhoven stemden tegen. Dat kwam ze te staan op forse kritiek, onder anderen van PvdA-fractievoorzitter Rob Geleijnse, die verbijsterd constateerde dat de partijen op 22 september wél de motie hadden ondertekend waarin werd opgeroepen om de mogelijkheden voor een extra inspanning te onderzoeken, maar nu een ander standpunt innamen. Terwijl er in twee weken niets is veranderd.
Behalve dan misschien de negatieve reacties uit de bevolking op sociale media waar vooral de VVD erg van onder de indruk bleek. VVD-fractievoorzitter Mirjam Verduijn-van Houwelingen sprak tegen dat ze geen compassie toonde. ‘Ik heb wel compassie, maar alleen voor de mensen die nu in de Krimpenerwaard wonen.’

robg125

Rob Geleijnse

De PvdA keek in haar inbreng nadrukkelijk naar de toekomst. Voor de PvdA staat zicht op een goede toekomst bovenaan. ‘Dat geldt niet alleen voor onze huidige inwoners, maar ook voor nieuwe’, zei Rob Geleijnse. ‘Dat betekent dat zorg, onderwijs en werk centraal staan in de begeleiding van asielzoekers. Ook deze nieuwe Nederlanders moeten snel op eigen benen kunnen staan. Daarom kunnen wij ons vinden in het voorstel van het college om níet mee te gaan in de komst van een AZC van 400 bewoners of meer. De nieuwe gemeente kan dat op dit moment niet kan combineren met een goede kwaliteit van de opvang.’
Hij benadrukte ook het belang van de inzet van vrijwilligers: ‘Hoe gaat het college zorgen voor een goede vrijwilligersstructuur? wilde hij weten. ‘Als we dit op een verantwoorde en goede manier willen doen, is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Gaat het college deze mensen extra ondersteunen? Hier moet gemeente echt actief mee aan de slag.’

Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) hield nog een vergeefs pleidooi voor een referendum. Maar burgemeester Tjerk Bruinsma wees hem erop dat de gemeente dan toch eerst over een referendumverordening moet beschikken. Dat doet ze nu niet, maar volgens Struijs kon dat best snel geregeld worden.
Ook Pro Krimpenerwaard stemde uiteindelijk tegen de mogelijke komst van een klein satelliet-azc. Hij wilde, evenals Willem Schoof van VGBK, asielzoekers liever spreiden over het hele gebied. ‘Maar niet in de kwetsbare wijken’, zei Struijs. Maar hij kon geen antwoord geven op de vraag welke wijken dat zijn.

De discussie in de raadzaal in Lekkerkerk trok een groot publiek, maar incidenten deden zich niet voor.

Spreektekst PvdA

Lees ook:
Raad Krimpenerwaard voert emotioneel vluchtelingendebat (Het Kontakt, 7 oktober 2015)
Raad akkoord met klein azc (AD Rotterdam Oost, 7 oktober 2015)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
College kiest voor kleinschalige opvang vluchtelingen (2 oktober 2015)
Raad wil extra bijdrage leveren voor vluchtelingen (18 september 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie