Door Bas Noorlander op 15 februari 2015

Werk aan de winkel!

‘VlistOnderneemt’ had de leden van het college, gemeenteraad en raadscommisie van de gemeente Krimpenerwaard uitgenodigd om, in het kader van de OpenBedrijvenDagenVlist, gezamenlijk een aantal bedrijven in Stolwijk, Haastrecht en Vlist te bezoeken. Op deze 13e februari nam ik dan ook een vrije middag om met een aantal bedrijven kennis te maken.

We verzamelden in het forse bedrijfspand van Zijderlaan BV, dienstverlener in transport en logistiek in Stolwijk. Van de ongeveer 60 raads- en commissieleden van de gemeente Krimpenerwaard waren er ongeveer 50 afwezig. Een teleurstellend klein aantal. Vier fracties waren helemaal afwezig. Opmerkelijk, omdat het belang van het bedrijfsleven tijdens de recente verkiezingscampagne door alle politieke partijen met vaak elkaar overtreffende trap de ‘hemel in werd geprezen’.
Misschien overbodig op te merken, maar gemeenteraadslid ben je niet alleen ’s avonds maar ook overdag! Gemiste kans dus voor al onze afwezige ‘volksvertegenwoordigers’ om deze middag het gesprek aan te gaan en zich op de werkvloer te laten informeren door onze lokale ondernemers.

Tijdens deze open bedrijvendagen konden de inwoners van de regio kennisnemen van de verschillende activiteiten van het bedrijfsleven in de voormalige gemeente Vlist. De deelnemende bedrijven waren duidelijk herkenbaar aan de fraaie rode ballonnen (waar ken ik die van?). Na de ontvangst door Martijn, Wim en Nico Zijderlaan werden we rondgeleid door het bedrijf wat zowel op nationaal als internationaal zaken doet met landen als, Argentinië, India, USA. Daarna allemaal in de Oldtimerbus richting Kaasboerderij Vlist. Het edele ambacht van het kaasmaken werd hier toegelicht. Het goud van de polder. Vervolgens naar Haastrecht om ook daar naar de ondernemers te luisteren. Tot slot bezochten we het supermoderne bedrijf van Van der Hoeven Installaties in Stolwijk.

20150213ballonnen545Rode ballonnen bij de deelnemende bedrijven.

20150213basbus545Bas Noorlander bij de oldtimer bus.

Het was een zakelijke, korte , krachtige en goed georganiseerde kennismaking met enkele ondernemers. Ik heb goed geluisterd naar de kritiek op met name de overheden, maar ook naar de ambities en wensen. Voor de PvdA Krimpenerwaard zijn ondernemers, waaronder het midden- en kleinbedrijf, een onmisbare economische schakel in het creëren van werkgelegenheid in de Krimpenerwaard. Werkgelegenheid dichtbij en natuurlijk bestemd voor alle categorieën werknemers. Tijdens mijn gesprekken met de ondernemers deze middag heb ik dan ook aandacht gevraagd voor het – veel meer dan thans het geval is – in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is belangrijk – voor deze mensen, voor het bedrijfsleven en onze samenleving. Het viel mij trouwens op dat de ondernemers die ik heb gesproken niet op de hoogte waren van de afspraak tussen werkgevers, vakbonden en het kabinet dat er vanaf 2015 extra banen moeten komen voor arbeidsgehandicapten. Jammer en kwalijk.

Stapsgewijs gaat het hier voor het hele land om 100.000 banen erbij tot 2026 voor de bedrijven. De overheid heeft een taakstelling van 25.000 extra plaatsen. Er is dus behoorlijk wat ‘werk aan de winkel’ om dit te realiseren, voor de ondernemers/werkgevers maar ook voor de gemeente(raad) Krimpenerwaard, uiteraard in samenwerking met Promen. Deze organisatie is met zeer veel ervaring op dit gebied een onmisbare partner om van deze operatie een succes te maken.

Het zou overigens mooi zijn en van ondernemerslef en daadkracht getuigen, als we in 2016 een uitnodiging mogen ontvangen van een nieuwe ondernemersclub, bijvoorbeeld: ‘OndernemendKrimpenerwaard’ (OK). Een nieuwe organisatie die ontstaat uit alle huidige ondernemers/winkeliersverenigingen/federaties en past bij de schaal van de nieuwe gemeente.
Deze nieuwe organisatie kan door intensieve onderlinge samenwerking krachten en talenten bundelen en daardoor ook bijdragen aan het stimuleren en vergroten van de lokale economische vitaliteit, diversiteit en werkgelegenheid. Tevens kan deze organisatie een uitstekende gesprekspartner zijn voor het gemeentebestuur en het merk ‘Krimpenerwaard’ eenduidig en eensgezind regionaal en landsbreed promoten.
Ik verwacht en hoop dan ook dat één van de bestaande ondernemersorganisaties of huidige federatie snel het initiatief neemt om te komen tot deze ene ambitieuze nieuwe club voor heel ondernemend Krimpenerwaard. Een nieuwe gemeente met ‘Nieuwe kansen’ ook voor ondernemers. Wie pakt deze handschoen op?

basn125Bas Noorlander,
commissielid

Uitvoering participatiewet ‘grote uitdaging’ (Het Kontakt Oost, 24 februari 2015)
Banen voor mensen met beperking (AD Gouda, 20 februari 2015)

Bas Noorlander

Bas Noorlander

Bas Noorlander (10 mei 1947) was tot  mei 2016 commissielid en lid van onze steunfractie. Hij woont in Stolwijk.

Meer over Bas Noorlander