Door Redactie op 12 mei 2015

Krimpenerwaard moet meedenken over toekomst Koudasfaltlocatie

De toekomst van het Koudasfaltterrein bij Stolwijkersluis gaat ook onze gemeente aan. Daarom wil de PvdA dat het op de agenda komt van de gemeenteraad en de commissie van Krimpenerwaard.

PvdA-raadslid Gerjo Goudriaan heeft om agendering gevraagd. Als reden noemt zij het feit dat de Koudasfaltlocatie direct grenst aan de gemeentegrens, de toekomstige ontwikkeling van het terrein is daarom ook ons belang. Geografisch gezien ligt Koudasfalt ook in de Krimpenerwaard, zij het binnen de gemeentegrenzen van Gouda.

De gemeenteraad van Gouda besloot 15 april tot aankoop van het terrein. De PvdA wil met het college in gesprek over de vraag of en hoe de gemeente Krimpenerwaard wil aansluiten bij de besluitvorming van Gouda over de invulling van dit gebied.

Het college heeft op een eerder moment schriftelijke vragen over dit onderwerp beantwoord. Inmiddels is de gemeente Gouda tot aankoop van dit gebied overgegaan. Het gebied grenst direct aan de gemeente Krimpenerwaard en het onderwerp is daarom voor ons van belang. Eerder schreven wij al dat er nu een unieke kans is om de kwaliteit van die locatie én van de Krimpenerwaard te verbeteren. De locatie Koudasfalt is een schakel in de overgang van het stedelijk gebied naar de Krimpenerwaard en is daarmee belangrijk voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de gemeente Krimpenerwaard.

Eerder lieten B en W van Krimpenerwaard, in antwoord op PvdA-vragen, weten dat zij niet actief wilden meewerken aan initiatieven om het Koudasfaltterrein aan te kopen om daar een nieuwe bestemming aan te geven. De vraag is of het college wel wil meedenken nu Gouda het terrein gaat aankopen.

Lees ook:
Steun groeit voor plan Gouda met Koudasfalt (AD Gouda, 16 mei 2015)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Gouda koopt terrein Koudasfalt (16 april 2015)
College wil niet meewerken aan nieuwe bestemming Koudasfalt (1 april 2015)
Vragen in Provinciale Staten over Koudasfalt-terrein Stolwijkersluis (14 maart 2015)
Toekomst Koudasfalt-terrein gaat ook Krimpenerwaard aan (7 maart 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie